MAL ALIM İŞLERİ İHALE DOKÜMANLARI

“Namsal Gıda Meyve ve Sebze İşleme Tesisi

Modernizasyon Yatırımı Projesi”

Yatırımcı İsmi

NAMSAL GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.

Sözleşme No                 : 16.1BÜİ.13.00078

İHALE KOMİSYONU OLUŞTURULMASI TUTANAĞI

T.C. Tarım ve Orman  Bakanlığı tarafından uygulanan “Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı- Tarıma Dayalı Yatırımlar (KKYDP)” kapsamında imzalanan 16.1BÜİ.13.00078 nolu Hibe Sözleşmesi’ne konu “Namsal Gıda Meyve Ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi” nin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal alım işleriyle ilgili ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; aşağıda adı soyadı belirtilen kişilerden ihale komisyonu oluşturulmuştur.25.06.2020

Sözleşme No              : 16.1BÜİ.13.00078

Proje Adı                    : Namsal Gıda Meyve Ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi

Komisyon Üyeleri

                                                                 İHALE TUTANAĞI                                                   

T.C .Tarım ve Orman  Bakanlığı tarafından uygulanan “Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı- Tarıma Dayalı Yatırımlar (KKYDP)” kapsamında imzalanan 16.1BÜİ.13.00078 nolu Hibe Sözleşmesi’ne konu “Namsal Gıda Meyve Ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi”  nin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal alım işleriyle ilgili ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İhale Dokümanları Hazırlanarak, İhaleye katılacak potansiyel yüklenicilerin Satın Alma Kitabı kriterlerine göre değerlendirme amacıyla bu tutanak tarafımdan tanzim edilmiştir.

Ulusal gazete ilanı ile Potansiyel yüklenici olmak isteyen firmaların en geç 10/07/2020 günü saat 17:00’ye kadar İbrahimağa Cad. No:18 34150 Topkapı – İstanbul adresinden ihale dosyalarını teslim almaları ve tekliflerini en geç 10/07/2020 günü saat 17:00’ye kadar İbrahimağa Cad. No:18 34150 Topkapı – İstanbul adresine teslim etmeleri istenmiştir.

Sözleşme No              : 16.1BÜİ.13.00078

Proje Adı                    : Namsal Gıda Meyve Ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi

Komisyon BaşkanıÜyeÜye
Ayşe İkbal KAVRAKSüleyman Yusuf KUŞÇULUÖmer Faruk KUŞÇULU
Şirket Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıŞirket Yönetim Kurulu ÜyesiŞirket Yönetim Kurulu Üyesi

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi

                Tarih:. 25.06.2020

1.             Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

 • Paketleme ve Ambalajlama Makinası

2.             Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3.             İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

                _________________________________________________________

                İbrahimağa Cad. No:18 34150 Topkapı – İstanbul

                Telefon             :      0212-565 90 94

                Faks                :      0212-567 72 69

4.             Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

5.             Teklifler en geç  10/07/2020 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir.

7.             Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

                (I)           FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir. 

Teslim Adresi: Gemiç Mh. Gemiç Sk. No: 191 Orhangazi/ Bursa

(II)          DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir. 

(III)         TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 150  (yüz elli) gün süreyle geçerli olacaktır.

8.            Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

                Telefon        :   0212-565 90 94

                Faks            :   0212-567 72 69

                Web adresi  :   www.namsal.com

Saygılarımızla,

NAMSAL GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.­­­­­­­­­

İbrahimağa Cad. No:18 34150 Topkapı – İstanbul

Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

Projenin Adı :  Namsal Gıda Meyve ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi

Alıcı              :  Namsal Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Satıcı             :  _________________________________________

Sözleşme no : _________________________________________

1.         Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

Sıra No:Malın Cinsi/ Kalem No.MiktarBirim FiyatToplam Fiyat      Teslim Süresi
1Otomatik Tartım ve Dolum Makinası  1   
2Paketleme ve Ambalajlama Makinası1   
Genel Toplam  

            KDV (%):

            Toplam:

(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

            Yedek Parçalar                       :

            Araçlar ve Aksesuarlar           :

Kullanma Kılavuzları  : eğer varsa belirtiniz. {Alıcı tarafından belirtilecektir}

Bakım Koşulları          :

2.         Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

3.         Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

4.         Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

5.         Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

6.         Ambalaj ve İşaretleme Talimatları:  {Alıcı tarafından belirtilecektir}

7.         İstenen teknik özellikler

                        (I)        Genel Tanım

                        (II)       Teknik Özellikler ve Standartlar

                        (III)      Performans değerleri

            Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}         

8.         Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

           TEDARİKÇİNİN ADI          _______________________________________

                Yetkili Kişinin İmzası             _______________________________________

                Yer:

                Tarih:     

Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)

1.         Projenin Adı                           Namsal Gıda Meyve ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi

2.         Uygulayıcı Kurum                 __________________________________________

3.         Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları       Otomatik Tartım ve Dolum Makinası

4.         Tahmini Maliyet         __________ TL

5.         Davet edilen tedarikçi sayısı _____  Teklif veren tedarikçi sayısı   ____________

6.         Tedarikçinin adı                     Teklifin alındığı tarih  Verilen Fiyat Teklifi

7.        Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması

                                                           Tedarikçi                    Fiyat

8.         Uygun bulunmayan teklifler

                                                           Tedarikçi                    Ret Gerekçesi

9.         Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı:___________________

10.       Sözleşmenin toplam fiyatı_________TL

11.       İhale kararının verildiği tarih _______________     

12.       Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz.

13.      Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

İmza: Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı      ÜyeÜye
Ayşe İkbal KAVRAKSüleyman Yusuf KUŞÇULUÖmer Faruk KUŞÇULU
Şirket Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıŞirket Yönetim Kurulu ÜyesiŞirket Yönetim Kurulu Üyesi

Namsal Gıda Meyve ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

(Makine Ekipman Alımı)

            Firmamız tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında Namsal Gıda Meyve ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi gerçekleştirilecektir. Söz konusu projenin Hibeye Esas Yatırım Tutarı gider kalemleri içerisinde yer alan “Makine-Ekipman Alımı” KKYDP kapsamında “Satın Alma Kitabı” nda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

            Mal Alım İşleri Şartname Hususları

 1. Alım işleri, yatırım projesinde de teknik özellikleri belirtilen muhteviyatta olacaktır (Bkz. Teknik Özellikler, miktar)
 2. Fiyat artışları kabul edilmeyecektir
 3. Satın alınacak makine, ekipman ve malzemelerin proje sahasına teslimi, proje sahasına montajı ve personel eğitimine ilişkin giderleri makine, ekipman ve malzeme alım bedelleri ile birlikte tek bir mal alım faturası olarak düzenlenecektir
 4. İşin süresi ve tamamlanma tarihi yatırım projesi içerisinde yer alan “Tahmini İş Takvimi’ ne göre gerçekleştirilecektir. (Ek-İş Takvimi)
 5. Nakliye, montaj, deneme çalıştırması işlerinde kullanılacak makine-teçhizat-personel giderleri harcama bedeli içerisinde yer alacaktır
 6. Oluşacak vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır
 7. Yüklenici ve yatırım sahibi arasındaki sözleşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı birimleri taraf değildir
 8. Hizmet Maliyeti TL olarak ödenecektir.
 9. Ödemeler projede belirtilen ve Hibe Sözleşmesi ile belirtilen hususlar esas alınarak İş Programı’na göre ve düzenlenecek İlerleme Raporlarına göre ödenecektir
 10. Oluşacak vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır
 11. Mal alımlarını içeren makine, tesisi ekipman,.. vb garanti süresince bakım ve yedek parça ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır
 12. Ödemeler KKYDP kriterlerine göre ve Satın Alma El Kitabı’nda belirtilecek esaslara göre yapılacaktır
 13. Yüklenici belirtilen yapım işlerinin yerine getirilmesinde yatırımcı firmaya karşı bu sözleşme kapsamında ve program esaslarına göre sorumludur. 
 14. Sunacağınız teklifte aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır

Teklif mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında;

 • Mutlaka tarih,
 • Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği,
 • Tekliflerin geçerlilik süreleri,
 • Teklif fiyatı açık olarak belirtilmelidir. (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dahil/hariç, vb.). ve
 • Firmanın kaşesi ve yetkilili kişinin imzası bulunmalıdır.
 • Makineler için CE veya TSE belgesi bulunmalıdır
 • Teklifler antetli kağıda, marka-model bilgisi yazılarak hazırlanmalı ve Teklife konu makine hakkında yeterli broşürde teklife ek yapılmalıdır.

  Eki: Alınacak makine ekipman teknik özellikleri ve teknik şartnamesi                                                        

Namsal Gıda Meyve ve Sebze İşleme Tesisi Modernizasyon Yatırımı Projesi

MAKİNE EKİPMANIN  CİNSİ – SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CinsiMiktar
1Otomatik Tartım Ve Dolum Makinası1 adet
2Paketleme ve Ambalajlama Makinesi 1 adet
 1. TEKNİK ŞARTLAR
 1. Otomatik Tartım Ve Dolum Makinası
 2. Dondurulmuş sebzeler için kullanıma uygun olmalıdır.
 3. Ürün Çarpışma Önleme Borusu bulunmalıdır
 4. Kapasite:

            500g    – 80 paket/dakika

1.000g             – 40 paket/dakika

2.500g  – 40 paket/dakika

 • 500 – 2500g paket (40-80 paket doldurma)
 • Hava Kurutuculu olmalıdır
 • Üst kapak, gövde ve tepede sıcaklık ve nem sensörleri olmalıdır
 • Dokunmatik renkli ekran kontrol ünitesi, Ethernet Cat5, USB, flash kart bağlantı özelliği olmalıdır
 • Uzaktan Erişim sağlanarak raporlama ve kontrol yapılabilmelidir
 • Üst ve Alt kefeler, çift yönlü açılır olmalıdır.
 • Zamanlama kefesi çift yönlü açılır ve sızdırmaz yapıda olmalıdır.
 • Elektrik Bağlantısı: 230V 50Hz IP Sınıfı: IP66
 • Standart Sapma: 0.1g / 0.2g geçmemelidir
 • Ürün Reçete Hafızası: 200 adet
 • Enerji: 1.5-2.0 kW olmalıdır.
 • Boyutları: En : (1000-1250)mm,  Boy: (1000-1250)mm, Yükseklik (1500-1750)mm olmalıdır.
 1. Paketleme ve Ambalajlama Makinası
 2. Dondurulmuş sebzeler için kullanıma uygun olmalıdır.
 3. Kapasite:

            500g    – 80 paket/dakika

1.000g             – 40 paket/dakika

2.500g  – 40 paket/dakika

 • Boyutları: En : (2250-2750)mm,  Boy: (2750-3250)mm, Yükseklik (1250-1750)mm olmalıdır.
 • 7” renkli ekran kontrol paneli olmalıdır.
 • Kendi kendini merkezleyen film transfer özelliği olmalıdır.
 • Yastık Tip pakette 70-400 mm genişlik aralığında paket yapabilir özellikte olmalıdır.
 • Ürüne temas eden yüzeyler AISI304 kalitede çelik malzemeden olmalıdır.
 • Baskılı filmler için fotosel özelliği olmalıdır.
 • Film rulosu azalma ve bitme uyarı sistemi olmalıdır.
 • Bir set ürün çarpma engelleyici plakalara sahip olmalıdır.
 • Konik kefeye sahip olmalıdır.
 • 2 tip çeneye sahip olmalıdır.
 • Poşet destek ünitesi bulunmalıdır.
 • Z tip torba uzaklaştırma konveyörü dahili olmalıdır.
 • Oturan paket kitine ve zip uygulayıcısına sahip olmalıdır.
 • Elektrik Bağlantısı: 380-480 Vac, 50/60 Hz olmalıdır

B – GENEL HUSUSLAR

 1. Garanti

-Makinelerin tüm mekanik aksamları 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süresine Rulmanlar ve Elektrik aksamları dâhil değildir.

-Deney raporu, CE veya TSE Belgesi olacaktır.

 • Kullanım Kılavuzu Ve Eğitim
 • Makinelerin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzları makinelerle birlikte teslim edilecektir.
 • Makineler için kullanım ve bakım konusunda 2 gün eğitim verilecektir.
 • Gerekli Yedek Parçalar
 • 10 yıl boyunca, bedeli karşılığında bakım ve yedek parça ihtiyacı karşılama garantisi verecektir.
 • Makineler için verilecek yedek parçalar kullanım kılavuzlarında yer alacaktır.
 • Değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde satıcı tarafından temin edilecektir.

NAMSAL GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.­­­­­­­­­